ในวันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 15.20 น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) โดย นายอัษฎา ชูสิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ใจดี หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2ส่งพนักงานในสังกัด นายนพดล อินทมะโน ช่างโยธา 4 และ นายเอกรงค์ ชัยกิจ เจ้าหน้าที่ช่างโยธา (มิสเตอร์ประปาทันใจ) เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบประปาบ้านผู้ใช้น้ำ ตามโครงการ "คลินิกประปา ประชามีสุข" ณ บ้านเลขที่ 193 ม.1 ถ.หน้าควน ต.ควนลัง โดยดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ปัจจุบันน้ำใสเป็นปกติ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ตามข้อคำร้อง พบน้ำขุ่น ที่ลูกค้าผู้ใช้น้ำแจ้งข้อคำร้องที่สำนักงาน จากนั้น ได้เข้าตรวจสอบ ณ บ้านเลขที่ 125/99 ซ.5 เคหะน้ำน้อย ต.น้าน้อย พบท่อรั่วภายในบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ มีหน่วยน้ำสูงผิดปกติ และได้ชี้แจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบถึงสาเหตุเรียบร้อย
โครงการคลินิกประปา ประชามีสุข เป็นโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ของ กปภ. ช่วงเดือนมกราคม จนถึง กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้ผู้ใช้น้ำลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดย กปภ. จะส่งเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชน ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาและให้คำแนะนำระบบประปาภายในบ้านถึงบ้านของผู้ใช้น้ำ ในการสร้างความประทับใจต่อผู้น้ำ ดังวิสัยทัศน์ กปภ. ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและการบริการที่เลิศ